mạng

Đứng Sau khi Trung Quốc, đi bộ về phía thế giới

 

Thượng Hải Fuji Thang tập trung vào ngành công nghiệp thang máy cho 23 năm. By dint các sản phẩm tuyệt vời và dịch vụ, nhiều năm hoạt động thị trường và tích lũy, Thượng Hải Full Thang đã buil lên mạng dịch vụ quốc gia và tiếp thị chi nhánh mạnh đã lan rộng trên toàn quốc. Trong khi đó, Thượng Hải Fuji Thang tích cực mở rộng thị trường nước ngoài và vẫn không ngừng nỗ lực không ngớt để trở thành thương hiệu thang máy đáng tin cậy và có uy tín trên toàn cầu.