Nätverk

Stå på Kina, gå mot världen

 

Shanghai Fuji Elevator fokuserar på hissindustrin i 23 år.Genom utmärkta produkter och service, många års marknadsdrift och ackumulering har Shanghai Full Elevator byggt upp ett starkt nationellt servicenätverk och marknadsföringsgrenar har spridit sig över landet.Under tiden expanderar Shanghai Fuji Elevator aktivt den utomeuropeiska marknaden och fortsätter oförtröttliga ansträngningar för att bli det pålitliga och respekterade hissmärket i världen.