เครือข่าย

ยืนอยู่บนประเทศจีนเดินไปทางโลก

 

เซี่ยงไฮ้ฟูจิลิฟท์มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมลิฟท์ 23 ปี โดยอาศัยผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและการบริการดำเนินการตลาดหลายปีและการสะสม, เซี่ยงไฮ้เต็มลิฟท์ได้ buil ขึ้นเครือข่ายบริการในระดับชาติและการตลาดที่แข็งแกร่งสาขามีการแพร่กระจายทั่วประเทศ ในขณะเดียวกันเซี่ยงไฮ้ฟูจิลิฟท์อย่างแข็งขันขยายตลาดต่างประเทศและช่วยในความพยายามต่อเนื่องที่จะกลายเป็นแบรนด์ลิฟท์ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่เคารพในโลก