வலைப்பின்னல்

சீனா மீது ஸ்டாண்ட் வேர்ல்டு நோக்கி நடந்து

 

ஷாங்காய் பியூஜி எலிவேட்டர் 23 ஆண்டுகளாக மின் தூக்கியில் தொழில் கவனம் செலுத்துகிறது. சிறந்த பொருட்கள் மற்றும் சேவை, பல ஆண்டுகளாக 'சந்தை செயல்படும் மற்றும் படிவுகள் வாயிலாக, ஷாங்காய் முழு எலிவேட்டர் வலிமையான தேசிய சேவை நெட்வொர்க் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் கிளைகள் செய்தன வரை buil வருகிறது. இதற்கிடையில், ஷாங்காய் பியூஜி எலிவேட்டர் தீவிரமாக சந்தை வெளிநாட்டு விரிவடைகிறது உலக முக்கியத்துவம் நம்பகமான மற்றும் மரியாதைக்குரிய மின் தூக்கியில் பிராண்ட் ஆக முரட்டுத்தனமும் முயற்சிகள் கொண்டேயிருக்கும்.