شبکه

پایه پس از چین، پیاده روی به سوی جهانی

 

شانگهای فوجی آسانسور در صنعت آسانسور به مدت 23 سال، تمرکز دارد. به جبر محصولات و خدمات عالی، سال ها عملیات بازار و انباشت، شانگهای کامل آسانسور ر کرده است تا شبکه خدمات ملی و بازاریابی شاخه های قوی گسترش یافته است در سراسر کشور. در این میان، شانگهای فوجی آسانسور فعالانه گسترش می یابد، بازار خارج از کشور و نگه می دارد در تلاش مداوم برای تبدیل شدن به نام تجاری آسانسور قابل اعتماد و احترام در جهان است.