mreža

Stand Nakon Kine, krenu prema World

 

Shanghai Fuji Lift se fokusira na lift industriji za 23 godina. Pomoću toga odlične proizvode i usluge, mnogo godina rada na tržištu i akumulacije, Shanghai Full Lift je građena snažne nacionalne službe mreže i marketing grane su se proširili širom zemlje. U međuvremenu, Shanghai Fuji Lift aktivno širi inozemna tržišta i nastavlja ustrajan trud da postane pouzdan i poštovani lift brend u svijetu.