ผลิตภัณฑ์ที่สนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนตามที่ WHO ระบุไว้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ควรมีวางจำหน่าย “ตลอดเวลา ในปริมาณที่เพียงพอ ในรูปแบบยาที่เหมาะสม มีคุณภาพที่มั่นใจได้และข้อมูลที่เพียงพอ ในราคาที่บุคคลและชุมชนสามารถจ่ายได้”
12345ถัดไป >>> หน้า 1 / 5