Các sản phẩm phục vụ nhu cầu sức khỏe của người dân.Theo WHO, những sản phẩm này phải luôn sẵn có “với số lượng vừa đủ, ở dạng bào chế thích hợp, chất lượng đảm bảo và thông tin đầy đủ, với mức giá mà cá nhân và cộng đồng có thể mua được”.