තොරතුරු

1992 දී පිහිටුවන ලද, ෂැංහයි ෆුජි විදුලි සෝපානය චීන විදුලි සෝපානය කර්මාන්තය පුරෝගාමීන්, වෘත්තිකයින්, නවෝත්පාදකයන්, පමණක් නොව, මුල්ම ජාතික විදුලි සෝපානය වෙළෙඳ නාම එක් එක් අයෙකු පමණක් නොවේ. සමාගම විදුලි සෝපානය නිෂ්පාදන, ස්ථාපනය කිරීම, නවීකරණය කිරීම, නඩත්තු කිරීම A-පන්තියේ සුදුසුකම් හිමි. ඇය වසර 26 ක් විදුලි සෝපානය සේවා මත අවධානය යොමු කර තියෙන්නේ, සහ පසුගිය දශක තුළ කැපී පෙනෙන ජයග්රහණ විය. 1993 දී ...

නවතම නිෂ්පාදන

පුවත්

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!