„прекъсванията на електрозахранването“ имат важно въздействие върху нашата асансьорна индустрия

Има много вълнения в интернет относно „прекъсванията на тока“. Това оказва ли влияние върху нашата асансьорна индустрия ? Отговорът е да, не е дългосрочно прекъсване на тока, той ще уведоми предварително, а след това и прекъсването на тока. Това определено ще има много голямо влияние върху нашето производство на асансьори и също така ще има голямо влияние върху цикъла на доставка. Агентът на асансьорна компания каза, че техният цикъл на доставка е удължен до 40-45 дни.

На 27 септември фабрика за асансьори издаде известие, че производственият капацитет на компанията е бил сериозно засегнат от прекъсванията на тока. Въпреки че компанията е закупила генератори, производственият капацитет все още не може да отговори на пазарното търсене и цикълът на доставка на всички асансьорни продукти ще бъде съответно намален. Дълъг, което води до по-дълъг от договорената дата.

Едно просто разследване показва, че все още има много области, засегнати от прекъсванията на тока. Има фабрики асансьор в Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, Hunan и други места.

Разбира се, не само всички производители на асансьорни машини, но и производителите на асансьорни компоненти ще бъдат засегнати от това, а някои производители на асансьорни компоненти дори са спрели да приемат поръчки. Ако производственият капацитет на асансьорните компоненти и асансьорната машина е недостатъчен, не знам дали това ще доведе до покачване на цената на асансьорната индустрия.

Независимо от факторите на цикъла на доставка или увеличението на цената, плюс пиковия сезон на асансьора през следващите няколко месеца, ако трябва да закупите асансьори , моля, направете поръчка предварително.


Време на публикуване: 26 ноември 2021 г